The Best Way To Send Money

Tungkol sa remittance fee

Lowest fees

Libreng pagpaparehistro o sa paggamit nito.

Maaaring kalkulahin nang maaga ang remittance fee at magbayad lamang ayon sa bayarin.

Kung hindi pa nakarehistro, mangyaring magrehistro dito.

Mula sa pagpaparehistro hanggang sa pamamaraan ng pagpapadala, ito ay nakukumpleto online 24 oras.

Bayad sa remittance
※Minimum remittance amount: 7,000yen
USA
Halaga Padala sa bangko USD (Routing Number) Padala sa bangko USD (SWIFT/BIC Code)
JPY 7,000 ~ 599,999 1,480 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
China
Halaga Bank account (CNY para sa Individual Account) UnionPay Card(CNY) Bank account (CNY para sa Corporate Account) Padala Sa E-Wallet(CNY) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 179,999 800 JPY 1,280 JPY 1,980 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 180,000 ~ 300,000 Libre 1,980 JPY Libre
JPY 300,001 ~ 599,999 Not applicable Not applicable Libre
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Not applicable Not applicable Libre Libre Libre
Vietnam
Halaga Padala sa bangko (VND) Cash Pick-Up(VND) Padala sa E-Wallet(VND) Door-to-Door Padala(VND) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 30,000 400 JPY 400 JPY 400 JPY 780 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 100,000 700 JPY 700 JPY 700 JPY 1,380 JPY
JPY 100,001 ~ 300,000 950 JPY 950 JPY 950 JPY 2,280 JPY
JPY 300,001 ~ 599,999 1,500 JPY 1,500 JPY 1,500 JPY 2,780 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre Libre Libre
Hong Kong
Halaga Padala sa bangko (HKD)※ Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
Philippines
Halaga Padala sa bangko (PHP) Cash Pick-Up(PHP) Padala sa E-Wallet(PHP) Door-to-Door Padala(PHP) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 10,000 450 JPY 450 JPY 450 JPY 450 JPY 1,980 JPY
JPY 10,001 ~ 30,000 700 JPY 700 JPY 700 JPY 700 JPY
JPY 30,001 ~ 50,000 900 JPY 900 JPY 900 JPY 900 JPY
JPY 50,001 ~ 300,000 1,000 JPY 1,000 JPY 1,000 JPY 1,000 JPY
JPY 300,001 ~ 599,999 1,450 JPY 1,450 JPY Not applicable 1,450 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Not applicable Not applicable Libre
Thailand
Halaga Padala sa bangko (THB) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 30,000 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 599,999 1,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
Nepal
Halaga Padala sa bangko (NPR) Cash Pick-Up(NPR) Padala sa E-Wallet(NPR)
JPY 1 ~ 30,000 500 JPY 500 JPY 500 JPY
JPY 30,001 ~ 150,000 900 JPY 900 JPY 900 JPY
JPY 150,001 ~ 599,999 1,400 JPY 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Canada
Halaga Padala sa bangko (CAD)※ Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
Mexico
Halaga Padala sa bangko (MXN) Cash Pick-Up(MXN) Padala sa bangko (USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 250,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 250,001 ~ 449,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 450,000 ~ 599,999 Libre Libre
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Brazil
Halaga Padala sa bangko (BRL) Padala sa bangko (USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 599,999 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
Peru
Halaga Padala sa bangko (PEN) Cash Pick-Up(PEN) Padala sa bangko (USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 250,000 1,250 JPY 1,250 JPY
JPY 250,001 ~ 599,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Argentina
Halaga Padala sa bangko (ARS) Cash Pick-Up(ARS) Padala sa bangko (USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 100,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 100,001 ~ 599,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Chile
Halaga Padala sa bangko (CLP) Cash Pick-Up(CLP) Padala sa bangko (USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 100,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 100,001 ~ 450,000 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 450,001 ~ 599,999 Not applicable 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Not applicable Libre Libre
Colombia
Halaga Padala sa bangko (COP) Cash Pick-Up(COP) Padala sa bangko (USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 250,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 250,001 ~ 599,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
ユーロ圏
Halaga Padala sa bangko (EUR) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
United Kingdom
Halaga Padala sa bangko (EUR) Padala sa bangko (GBP) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Switzerland
Halaga Padala sa bangko (EUR) Padala sa bangko (CHF)※ Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Denmark
Halaga Padala sa bangko (EUR) Padala sa bangko (DKK)※ Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Norway
Halaga Padala sa bangko (EUR) Padala sa bangko (NOK)※ Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Sweden
Halaga Padala sa bangko (EUR) Padala sa bangko (SEK)※ Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Czech Republic
Halaga Padala sa bangko (EUR) Padala sa bangko (CZK) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Hungary
Halaga Padala sa bangko (EUR) Padala sa bangko (HUF) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Poland
Halaga Padala sa bangko (EUR) Padala sa bangko (PLN) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre
Singapore
Halaga Padala sa bangko (SGD)※ Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
Malaysia
Halaga Padala sa bangko (MYR) Padala Sa E-Wallet(MYR)
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
South Korea
Halaga Padala sa bangko (KRW) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 100,000 1,300 JPY 1,980 JPY
JPY 100,001 ~ 599,999 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
India
Halaga Padala sa bangko (INR) Cash Pick-Up(INR) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 30,000 680 JPY 680 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 599,999 1,350 JPY 1,350 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Not applicable Libre
Indonesia
Halaga Padala sa bangko (IDR) Cash Pick-Up(IDR) Padala sa E-Wallet(IDR) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 20,000 480 JPY 480 JPY 380 JPY 1,980 JPY
JPY 20,001 ~ 60,000 780 JPY 780 JPY Not applicable
JPY 60,001 ~ 300,000 1,180 JPY 1,180 JPY Not applicable
JPY 300,001 ~ 599,999 1,480 JPY 1,480 JPY Not applicable
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Not applicable Not applicable Libre
Pakistan
Halaga Padala sa bangko (PKR) Cash Pick-Up(PKR) Padala sa E-Wallet(PKR) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 500,000 950 JPY 950 JPY Not applicable
JPY 500,001 ~ 599,999 1,400 JPY 1,400 JPY Not applicable
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Not applicable Libre
Bangladesh
Halaga Padala sa bangko (BDT) Cash Pick-Up(BDT) Padala sa E-Wallet(BDT) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 10,000 480 JPY 480 JPY 280 JPY 1,980 JPY
JPY 10,001 ~ 50,000 480 JPY 480 JPY 480 JPY
JPY 50,001 ~ 100,000 480 JPY 480 JPY 780 JPY
JPY 100,001 ~ 150,000 480 JPY 480 JPY 980 JPY
JPY 150,001 ~ 599,999 980 JPY 980 JPY Not applicable
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Not applicable Libre
Sri Lanka
Halaga Padala sa bangko (LKR) Cash Pick-Up(LKR) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 30,000 750 JPY 750 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 350,000 1,150 JPY 1,150 JPY
JPY 350,001 ~ 599,999 1,350 JPY Not applicable
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Not applicable Not applicable Libre
Myanmar
Halaga Padala sa bangko (MMK) Cash Pick-Up(MMK) Padala sa E-Wallet(MMK) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 50,000 580 JPY 580 JPY 780 JPY 1,980 JPY
JPY 50,001 ~ 599,999 1,480 JPY 1,480 JPY Not applicable
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Not applicable Not applicable Libre
Cambodia
Halaga ACLEDAPadala sa bangko (KHR/USD) Padala sa E-Wallet(USD) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 10,000 450 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 10,001 ~ 100,000 800 JPY
JPY 100,001 ~ 599,999 1,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Not applicable Not applicable Libre
Mongolia
Halaga Padala sa bangko (MNT) Cash Pick-Up(MNT) Padala sa E-Wallet(MNT) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 50,000 780 JPY 780 JPY 780 JPY 1,980 JPY
JPY 50,001 ~ 200,000 980 JPY 1,080 JPY 980 JPY
JPY 200,001 ~ 599,999 1,380 JPY 2,980 JPY 1,380 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre Libre Libre
Australia
Halaga Padala sa bangko (AUD)※ Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
New Zealand
Halaga Padala sa bangko (NZD)※ Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
Turkey
Halaga Padala sa bangko (TRY) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 15,000 500 JPY 1,980 JPY
JPY 15,001 ~ 100,000 1,200 JPY
JPY 100,001 ~ 250,000 1,800 JPY
JPY 250,001 ~ 599,999 2,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
South Africa
Halaga Padala sa bangko (ZAR) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
Uganda
Halaga Padala sa E-Wallet(UGX) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 15,000 880 JPY 1,980 JPY
JPY 15,001 ~ 599,999 1,480 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre
U.A.E
Halaga Padala sa bangko (AED) Padala sa bangko (USD)※
JPY 1 ~ 15,000 980 JPY 1,980 JPY
JPY 15,001 ~ 599,999 1,480 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Libre Libre

Overseas remittance gamit ang
PayForex App

Ang PayForex app ay isang ligtas at secure na overseas remittance app.
Isang pag-click lang para mag-remit.

Mag-Download
Download Now! >>>