The Best Way To Send Money

Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэлийн тухай

Салбарынхаа хамгийн бага шимтгэлтэй

Бүртгэлийн хураамж болон сарын хэрэглээний хураамж байхгүй.

Шимтгэлийгүргэлж урьдчилан шалгах боломжтой бөгөөд та зөвхөн ашигласан зүйлийнхээ шимтгэлийг төлөх болно.

Бүртгүүлж амжаагүй бол эндээс бүртгүүлнэ үү.

Бүртгүүлэхээс эхлээд мөнгөн гуйвуулгын процедурыг дуусгах хүртэл 24 цагийн турш онлайнаар хийгддэг.

Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэл
* Хамгийн бага мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ 7000 иен байна.
АНУ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх USD (ACH чиглүүлэлтийн дугаар). Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх USD (SWIFT/BIC код)
JPY 7,000 ~ 599,999 1,480 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
БНХАУ
Илгээх мөнгөн дүн Банкны данс (хувь хүнд зориулсан CNY) UnionPay карт(CNY) Банкны данс (бизнесийн хувьд юань) Цахим хэтэвч(CNY) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 179,999 800 JPY 1,280 JPY 1,980 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 180,000 ~ 300,000 Үнэгүй 1,980 JPY Үнэгүй
JPY 300,001 ~ 599,999 Үгүй Үгүй Үнэгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үгүй Үгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Вьетнам
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(VND) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(VND) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(VND) Гэр хүртэл бэлэн мөнгө хүргэлт хийх(VND) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 400 JPY 400 JPY 400 JPY 780 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 100,000 700 JPY 700 JPY 700 JPY 1,380 JPY
JPY 100,001 ~ 300,000 950 JPY 950 JPY 950 JPY 2,280 JPY
JPY 300,001 ~ 599,999 1,500 JPY 1,500 JPY 1,500 JPY 2,780 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Хонг Конг
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(HKD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Филлипин
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PHP) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PHP) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(PHP) Гэр хүртэл бэлэн мөнгө хүргэлт хийх(PHP) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 10,000 450 JPY 450 JPY 450 JPY 450 JPY 1,980 JPY
JPY 10,001 ~ 30,000 700 JPY 700 JPY 700 JPY 700 JPY
JPY 30,001 ~ 50,000 900 JPY 900 JPY 900 JPY 900 JPY
JPY 50,001 ~ 300,000 1,000 JPY 1,000 JPY 1,000 JPY 1,000 JPY
JPY 300,001 ~ 599,999 1,450 JPY 1,450 JPY Үгүй 1,450 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үгүй Үгүй Үнэгүй
Тайланд
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(THB) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 599,999 1,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Непал
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NPR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(NPR) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(NPR)
JPY 1 ~ 30,000 500 JPY 500 JPY 500 JPY
JPY 30,001 ~ 150,000 900 JPY 900 JPY 900 JPY
JPY 150,001 ~ 599,999 1,400 JPY 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Канад
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CAD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Мексик
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MXN) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MXN) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 250,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 250,001 ~ 449,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 450,000 ~ 599,999 Үнэгүй Үнэгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Бразил
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(BRL) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 599,999 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Перу
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PEN) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PEN) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 250,000 1,250 JPY 1,250 JPY
JPY 250,001 ~ 599,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Аргентин
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(ARS) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(ARS) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 100,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 100,001 ~ 599,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Чили
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CLP) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(CLP) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 100,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 100,001 ~ 450,000 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 450,001 ~ 599,999 Үгүй 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үгүй Үнэгүй Үнэгүй
Колумб
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(COP) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(COP) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 250,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 250,001 ~ 599,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
ユーロ圏
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Их Британи
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(GBP) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Швейцар
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CHF)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Дэнмарк
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(DKK)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Норвеги
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NOK)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Швед
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(SEK)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Чехийн БНУ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CZK) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Унгар
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(HUF) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Поланд
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PLN) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Сингапур
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(SGD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Малайз
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MYR) Цахим хэтэвч(MYR)
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Өмнөд Солонгос
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(KRW) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 100,000 1,300 JPY 1,980 JPY
JPY 100,001 ~ 599,999 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Энэтхэг
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(INR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(INR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 680 JPY 680 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 599,999 1,350 JPY 1,350 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үгүй Үнэгүй
Индонез
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(IDR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(IDR) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(IDR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 20,000 480 JPY 480 JPY 380 JPY 1,980 JPY
JPY 20,001 ~ 60,000 780 JPY 780 JPY Үгүй
JPY 60,001 ~ 300,000 1,180 JPY 1,180 JPY Үгүй
JPY 300,001 ~ 599,999 1,480 JPY 1,480 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үгүй Үгүй Үнэгүй
Пакистан
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PKR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PKR) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(PKR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 500,000 950 JPY 950 JPY Үгүй
JPY 500,001 ~ 599,999 1,400 JPY 1,400 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үгүй Үнэгүй
Бангладеш
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(BDT) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(BDT) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(BDT) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 10,000 480 JPY 480 JPY 280 JPY 1,980 JPY
JPY 10,001 ~ 50,000 480 JPY 480 JPY 480 JPY
JPY 50,001 ~ 100,000 480 JPY 480 JPY 780 JPY
JPY 100,001 ~ 150,000 480 JPY 480 JPY 980 JPY
JPY 150,001 ~ 599,999 980 JPY 980 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үгүй Үнэгүй
Шри-Ланка
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(LKR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(LKR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 750 JPY 750 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 350,000 1,150 JPY 1,150 JPY
JPY 350,001 ~ 599,999 1,350 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үгүй Үгүй Үнэгүй
Мьянмар
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MMK) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MMK) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(MMK) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 50,000 580 JPY 580 JPY 780 JPY 1,980 JPY
JPY 50,001 ~ 599,999 1,480 JPY 1,480 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үгүй Үгүй Үнэгүй
Камбож
Илгээх мөнгөн дүн ACLEDAДанснаасаа мөнгө шилжүүлэх(KHR/USD) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(USD) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 10,000 450 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 10,001 ~ 100,000 800 JPY
JPY 100,001 ~ 599,999 1,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үгүй Үгүй Үнэгүй
Монгол
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MNT) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MNT) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(MNT) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 50,000 780 JPY 780 JPY 780 JPY 1,980 JPY
JPY 50,001 ~ 200,000 980 JPY 1,080 JPY 980 JPY
JPY 200,001 ~ 599,999 1,380 JPY 2,980 JPY 1,380 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Австрали
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(AUD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Шинэ Зеланд
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NZD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Турк
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(TRY) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 15,000 500 JPY 1,980 JPY
JPY 15,001 ~ 100,000 1,200 JPY
JPY 100,001 ~ 250,000 1,800 JPY
JPY 250,001 ~ 599,999 2,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Өмнөд Африк
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(ZAR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Уганда
Илгээх мөнгөн дүн E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(UGX) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 15,000 880 JPY 1,980 JPY
JPY 15,001 ~ 599,999 1,480 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
Арабын Нэгдсэн Эмират Улс
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(AED) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 15,000 980 JPY 1,980 JPY
JPY 15,001 ~ 599,999 1,480 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй

Хэрэв та апп ашиглан гадаад руу мөнгөн гуйвуулга хийхийг хүсвэл
PayForex

PayForex програм нь олон улсын мөнгө шилжүүлэх найдвартай програм юм.
Та нэг товшилтоор мөнгөн гуйвуулга, хадгаламж, бэлэн мөнгө авах боломжтой.

Эндээс татаж авна уу
Одоо татаж аваарай >>>