The Best Way To Send Money
Mô phỏng chuyển tiền
Mongolia
Thay đổi
Làm thế nào để nhận tiền?
Chuyển khoản (TDB)
(4.8)
Nhận tiền nhanh trong vòng 24 giờ
Thay đổi
Số tiền bạn muốn chuyển?
Về số tiền chuyển
Số Tiền Gửi
  • Phí 0 JPY
    Đã áp dụng phiếu khuyến mại
  • Tỷ giá
Tổng số tiền nhận
Bạn muốn phương thức thanh toán nào?
PayPay銀行(Chuyển khoản)
Số dư:null
Phí nạp tiền: 0 JPY Đã áp dụng phiếu khuyến mại
Thay đổi
Tóm tắt giao dịch
Tỷ giá
Số Tiền Gửi
0 JPY
Phí Giao Dịch
0 JPY
Phí nạp tiền
0 JPY
Tổng số tiền thanh toán
0 JPY
Điểm thưởng Pcoin
0 P
Tổng số tiền nhận
0 MNT
app download
Chuyển tiền quốc tế bằng ứng dụng
PayForex

Tải về tại đây

support-language
Các câu hỏi về chuyển tiền

Đường dây nóng hỗ trợ dịch vụ

Giờ tiếp nhận điện thoại: Các ngày trong tuần 9:30 - 17:30

Bắt đầu chuyển tiền ra nước ngoài trong 3 bước đơn giản

1
Đăng ký thông tin tài khoản
2
Thêm thông tin người nhận
3
Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài

Có nhiều phương thức nhận khác nhau

Kênh chuyển tiền
Chuyển khoản (TDB)
Chuyển khoản
Chuyển khoản (SWIFT/BIC Code)
Đơn vị tiền tệ chuyển tiền MNT MNT USD
Người chuyển tiền Dành cho thành viên cá nhân của PayForex Thành viên PayForex (cá nhân, doanh nghiệp) Thành viên PayForex (cá nhân, doanh nghiệp)
Người nhận モンゴル国のTDB銀行に口座のある個人
※国籍制限なし
モンゴル国内にMNT銀行口座のある個人・法人 モンゴル国内に銀行口座のある個人・法人
Giới hạn tiền chuyển 100万円相当のMNT 100万円相当のMNT USD: tương đương 100 man yên
Số lần chuyển tiền Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số ngày cần thiết để thực hiện giao dịch Theo nguyên tắc trong vòng 24 giờ Theo nguyên tắc trong vòng 24 giờ 原則0〜2営業日
Phí Giao Dịch Danh sách phí chuyển tiền 」 Vui lòng kiểm tra Danh sách phí chuyển tiền 」 Vui lòng kiểm tra Danh sách phí chuyển tiền 」 Vui lòng kiểm tra
Dịch vụ chỉ định số tiền nhận Có thể sử dụng dịch vụ này Có thể sử dụng dịch vụ này Có thể sử dụng dịch vụ này
Khác ・送金人情報にID番号が必須、下記4つの本人確認書類のうち、いずれかの書類番号をご登録ください。
  1、パスポート 番号
  2、在留カード 番号
  3、健康保険証 記号・番号
  4、運転免許証 番号
- Có thể phát sinh phí cho các ngân hàng liên quan (ngân hàng trung gian / ngân hàng nhận). Vui lòng kiểm tra mục "Về Phí".
Đơn vị tiền tệ chuyển tiền MNT
Người chuyển tiền Dành cho thành viên cá nhân của PayForex
Người nhận Chỉ cá nhân
Giới hạn tiền chuyển 100万円相当のMNT
Số lần chuyển tiền Không giới hạn
Số ngày cần thiết để thực hiện giao dịch Theo nguyên tắc trong vòng 24 giờ
Phí Giao Dịch Danh sách phí chuyển tiền 」 Vui lòng kiểm tra
Địa điểm nhận tiền SendMNの営業所
Dịch vụ chỉ định số tiền nhận Có thể sử dụng dịch vụ này
Khác ・現金を受け取る際に、公的な本人確認書類(IDやパスポート)とPayForexが発行したリファレンス番号 (PINコード)の提示が必要です。
Đơn vị tiền tệ chuyển tiền MNT
Người chuyển tiền Dành cho thành viên cá nhân của PayForex
Người nhận Ard AppとHipay口座のある個人のみ
Giới hạn tiền chuyển 100万円相当のMNT
Số lần chuyển tiền Không giới hạn
Số ngày cần thiết để thực hiện giao dịch Theo nguyên tắc trong vòng 24 giờ
Phí Giao Dịch Danh sách phí chuyển tiền 」 Vui lòng kiểm tra
Dịch vụ chỉ định số tiền nhận Có thể sử dụng dịch vụ này
Khác -