The Best Way To Send Money
Mô phỏng chuyển tiền
Mongolia
Thay đổi
Làm thế nào để nhận tiền?
TDB Chuyển khoản
Nhận tiền nhanh trong vòng 24 giờ
Thay đổi
Số tiền bạn muốn chuyển?
Về số tiền chuyển
Số Tiền Gửi
  • Phí 0 JPY
    Đã áp dụng phiếu khuyến mại
  • Tỷ giá
Tổng số tiền nhận
Bạn muốn phương thức thanh toán nào?
Konbini
Số dư:null
Phí nạp tiền: 200 250 JPY
Thay đổi
Tóm tắt giao dịch
Tỷ giá
Số Tiền Gửi
0 JPY
Phí Giao Dịch
0 JPY
Phí nạp tiền
0 JPY
Tổng số tiền thanh toán
0 JPY
Điểm thưởng Pcoin
0 P
Tổng số tiền nhận
0 MNT
app download
Chuyển tiền quốc tế bằng ứng dụng
PayForex

Tải về tại đây

support-language
Các câu hỏi về chuyển tiền

Đường dây nóng hỗ trợ dịch vụ

Giờ tiếp nhận điện thoại: Các ngày trong tuần 9:30 - 17:30

Bắt đầu chuyển tiền ra nước ngoài trong 3 bước đơn giản

1
Đăng ký thông tin tài khoản
2
Thêm thông tin người nhận
3
Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài

Có nhiều phương thức nhận khác nhau

Đơn vị tiền tệ chuyển tiền MNT USD
Người chuyển tiền Dành cho thành viên cá nhân của PayForex Thành viên PayForex (cá nhân, doanh nghiệp)
Người nhận モンゴル国のTDB銀行に口座のある個人
※国籍制限なし
モンゴル国内に銀行口座のある個人・法人
Giới hạn tiền chuyển 100万円相当のMNT USD: tương đương 100 man yên
Số lần chuyển tiền Không giới hạn Không giới hạn
Số ngày cần thiết để thực hiện giao dịch Theo nguyên tắc trong vòng 24 giờ 原則0〜2営業日
Phí Giao Dịch Danh sách phí chuyển tiền 」 Vui lòng kiểm tra Danh sách phí chuyển tiền 」 Vui lòng kiểm tra
Dịch vụ chỉ định số tiền nhận Có thể sử dụng dịch vụ này Có thể sử dụng dịch vụ này
Khác ・モンゴルスピード送金の受取銀行はTrade and Development Bank (TDB) LLC限定になります。
・送金人情報にID番号が必須、下記4つの本人確認書類のうち、いずれかの書類番号をご登録ください。
  1、パスポート 番号
  2、在留カード 番号
  3、健康保険証 記号・番号
  4、運転免許証 番号
Có thể phát sinh phí cho các ngân hàng liên quan (ngân hàng trung gian / ngân hàng nhận). Vui lòng kiểm tra mục "Về Phí".