The Best Way To Send Money

Захиргааны төлбөрийн тухай

Салбарынхаа хамгийн бага шимтгэлтэй

Бүртгэлийн хураамж болон сарын хэрэглээний хураамж байхгүй.

Шимтгэлийгүргэлж урьдчилан шалгах боломжтой бөгөөд та зөвхөн ашигласан зүйлийнхээ шимтгэлийг төлөх болно.

Бүртгүүлж амжаагүй бол эндээс бүртгүүлнэ үү.

Бүртгүүлэхээс эхлээд мөнгөн гуйвуулгын процедурыг дуусгах хүртэл 24 цагийн турш онлайнаар хийгддэг.

Орлогын гүйлгээний хураамж
Орлогын гүйлгээний мөнгөн дүн(JPY) Нэг удаагийн дансны шилжүүлэг 銀行振替
(PayPay銀行)
口座振替
(三井住友銀行)
24 цагийн дэлгүүр Хуудас
(АТМ/бэлэн мөнгө)
Хуудас (АТМ/карт) Хуудас (банкны цэвэр төлбөр)
50,000 хүрэхгүй Илгээгч банкнаас хамаарна Үнэгүй 360JPY 300 JPY 200 JPY 200 JPY 780 JPY
50,000~100,000 480 JPY
100,001~300,000 Үгүй
300,001~1,000,000 Үгүй
1,000,001 -аас дээш Үгүй Үгүй
Бусад хураамж

Мөнгө татан авалтын хураамж
Зарлагын гүйлгээ(JPY) 7-Eleven ATM Lawson дэлгүүр Банкны зарлагын гүйлгээ
JPY 1 ~ 9,999 500 JPY 300 JPY 毎月1回目:無料
毎月2回目以降:300JPY/回
JPY 10,000 ~ 50,000 Үгүй
JPY 50,001 ~ Limit Үгүй Үгүй

Гадаадаас гар утсаараа цэнэглэх
Төлөх мөнгөн дүн(JPY) Шимтгэл
JPY 1 ~ 5,000 200 JPY
*Сар бүр 9,999

Гадаад руу төлбөр төлөх
Төлөх мөнгөн дүн(JPY) Шимтгэл
JPY 1 ~ 1,000,000 300 JPY

Шимтгэл Тайлбар
Буцаах хураамж
Адил тэгш 4000 иен

Мөнгөн гуйвуулга хийгдэх дансны мэдээллийн зөрүүнээс үүдэн буцаан олголт хийгдсэн ч энэ нь "гуйвуулгыг буцаах" -н арга хэмжээнд хамаарагдах тул гадаад мөнгөн гуйвуулгын дансны мэдээллийг бүртгүүлэхдээ алдаа гаргахгүй байхыг анхаарна уу.
Үүнээс гадна, харилцагчийн хүсэлтэндээр үндэслэн гйвуулгын дүн буцаан олгогдохгүй тохиолдолд ч мөн адил шитгэл бодогдох болно.

Мөнган гуйвуулгын агуулгын засварын хураамж
Адил тэгш 4000 иен

Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийн дагуу мөнгөн гуйвуулгын мэдээллийг засаж, алдаа гаргасан тохиолдолд мөнгийг буцаан олгох болон мөнгө гуйвуулагдсан байсан ч залруулгын хураамж (буцаасан тохиолдолд буцаах хураамж мөн тооцогдоно) гарах тул мөнгөн гуйвуулга хийх дансаа бүртгүүлэхдээ алдаа гаргахгүй байхыг анхаарна уу.

Дансанд орох мөнгөн дүнг тогтоох үйлчилгээ
Тогтмол ханш 2500 иен

Олон улсын мөнгөн гуйвуулгад ихэвчлэн мөнгөн гуйвуулгын дүнгээс холбогдох банкны шимтгэл суутгагддаг. Хэрэв та гуйвуулгын үндсэн дүнг хүлээн авахыг хүсвэл "Хүлээн авах дүнг тодорхойлох үйлчилгээ"-г ашиглана уу.

Зуучлагч банкны хураамж 

Төв банкнаас шимтгэл бодогдох тохиолдол бий. Шилжүүлэгдсэн мөнгө дансанд орох хүртэл үнийн дүн мэдэгдэхгүй бөгөөд мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөх боломжтой. Хүлээн авагч төлөх бол: гуйвуулгын дүнгээс суутгагдана. Хэрэв шилжүүлэгч төлөх бол: "Шилжүүлэгдэх дүнг тодорхойлох үйлчилгээ"-г ашиглана уу.

Банкны шимтгэл хүлээн авах

Хүлээн авагч банкнаас шимтгэл бодогдох тохиолдол бий. Шилжүүлэгдсэн мөнгө дансанд орох хүртэл үнийн дүн мэдэгдэхгүй бөгөөд мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөх боломжтой. Хүлээн авагч төлөх бол: гуйвуулгын дүнгээс суутгагдана. Хэрэв шилжүүлэгч төлөх бол: "Шилжүүлэгдэх дүнг тодорхойлох үйлчилгээ"-г ашиглана уу.

Лавлах хураамж
Адил тэгш 4000 иен

*Дээрх шимтгэл төлсөн тохиолдолд хүлээн авагч банк тусдаа шимтгэл авч болохыг анхаарна уу.

Хэрэв та апп ашиглан гадаад руу мөнгөн гуйвуулга хийхийг хүсвэл
PayForex

PayForex програм нь олон улсын мөнгө шилжүүлэх найдвартай програм юм.
Та нэг товшилтоор мөнгөн гуйвуулга, хадгаламж, бэлэн мөнгө авах боломжтой.

Эндээс татаж авна уу
Одоо татаж аваарай >>>