The Best Way To Send Money

Về phí xử lý

Chi phí thấp nhất

Hoàn toàn miễn phí đăng ký và phí sử dụng hàng tháng.

Quý khách luôn có thể kiểm tra phí trước và chỉ phải trả cho dịch vụ bạn sử dụng.

Nếu bạn chưa đăng ký sử dụng, vui lòng đăng ký tại đây.

Mọi thủ tục từ đăng ký đến chuyển tiền đều được hoàn tất trực tuyến 24/7.

Phí nạp tiền
Số tiền nạp(JPY) Chuyển khoản (Số tài khoản sẽ thay đổi mỗi lần chuyển) 銀行振替
(PayPay銀行)
口座振替
(三井住友銀行)
Konbini  Pay-easy
(ATM / Tiền mặt)
 Pay-easy
(ATM / Thẻ)
 Pay-easy
(ATM / Internet Banking)
Dưới 50.000 Phụ thuộc vào ngân hàng gửi MIỄN PHÍ 360JPY 300 JPY 200 JPY 200 JPY 780 JPY
50,000~100,000 480 JPY
100,001~300,000 Không áp dụng
300,001~1,000,000 Không áp dụng
Trên 1,000,001 Không áp dụng Không áp dụng
Chi phí khác

Phí rút tiền
Số tiền Rút(JPY) 7-Eleven ATM Cửa hàng tiện lợi Lawson Rút tiền tại ngân hàng
JPY 1 ~ 9,999 500 JPY 300 JPY 毎月1回目:無料
毎月2回目以降:300JPY/回
JPY 10,000 ~ 50,000 Không áp dụng
JPY 50,001 ~ Limit Không áp dụng Không áp dụng

Nạp tiền điện thoại
Số tiền thanh toán(JPY) Phí giao dịch
JPY 1 ~ 5,000 200 JPY
※9,999 mỗi tháng

Thanh toán hóa đơn quốc tế
Số tiền thanh toán(JPY) Phí giao dịch
JPY 1 ~ 1,000,000 300 JPY

Phí giao dịch  Giải thích
Hoàn lại phí
Giá cố định 4.000 yên

Ngay cả khi tiền được trả lại do sự khác biệt trong thông tin nơi chuyển tiền, nó sẽ có thể bị "đảo ngược", vì vậy hãy cẩn thận để không mắc sai lầm khi đăng ký điểm chuyển tiền ra nước ngoài của bạn.
Ngoài ra, ngay cả khi thủ tục rút tiền được thực hiện dựa trên yêu cầu của khách hàng và tiền không được hoàn lại (việc rút tiền không được hoàn thành), một khoản phí sẽ bị tính phí.

Phí chỉnh sửa nội dung chuyển tiền
Giá cố định 4.000 yên

Ngay cả khi chúng tôi chỉnh sửa thông tin chuyển tiền dựa trên yêu cầu của khách hàng và trong trường hợp số tiền bị hoàn lại hoặc vẫn bị nạp do nhầm lẫn,quý khách sẽ chịu một khoản phí chỉnh sửa (trong trường hợp tiền bị hoàn lại, phí hoàn tiền cũng sẽ phát sinh), vì vậy hãy đảm bảo thông tin người thụ hưởng chính xác trước khi thực hiện giao dịch.

Dịch vụ chỉ định số tiền nhận
Đồng nhất 2,500 yên

 Đối với dịch vụ chuyển tiền, khoản dư sau khi khấu trừ các khoản phí và dịch vụ giữa các ngân hàng liên quan sẽ được chuyển tới người nhận. Nếu Quý khách không muốn phí nhận tiền bị khấu trừ ngay trong số tiền nhận, vui lòng sử dụng [dịch vụ chỉ định số tiền nhận」.

 Phí ngân hàng môi giới

Có thể phát sinh thêm phụ phí chi trả cho các ngân hàng trung gian. Số tiền phí không được biết cụ thể cho đến khi được nhận tiền và có thể thay đổi mà không có thông báo trước. Nếu người nhận trả phí: phí sẽ được khấu trừ trong số tiền gửi. Nếu người gửi trả phí: xin vui lòng sử dụng [dịch vụ chỉ định số tiền nhận」.

Phí ngân hàng tiếp nhận

Có thể phát sinh thêm phụ phí chi trả cho các ngân hàng tiếp nhận. Số tiền phí không được biết cụ thể cho đến khi được nhận tiền và có thể thay đổi mà không có thông báo trước. Nếu người nhận trả phí: phí sẽ được khấu trừ trong số tiền gửi. Nếu người gửi trả phí: xin vui lòng sử dụng [dịch vụ chỉ định số tiền nhận」.

Phí điều tra
Giá cố định 4.000 yên

※ Xin lưu ý trong trường hợp phát sinh các khoản phí trên, ngân hàng nhận tiền cũng có thể tính một khoản phí riêng.

Chuyển tiền quốc tế bằng ứng dụng
PayForex

Ứng dụng PayForex là một ứng dụng chuyển tiền quốc tế mà bạn có thể sử dụng một cách an toàn.
Bạn có thể dễ dàng xác nhận chuyển tiền và nạp / rút tiền chỉ bằng một lần nhấn.

Tải về tại đây
Tải xuống ngay bây giờ >>>