The Best Way To Send Money

Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэлийн тухай

Салбарынхаа хамгийн бага шимтгэлтэй

Бүртгэлийн хураамж болон сарын хэрэглээний хураамж байхгүй.

Шимтгэлийгүргэлж урьдчилан шалгах боломжтой бөгөөд та зөвхөн ашигласан зүйлийнхээ шимтгэлийг төлөх болно.

Бүртгүүлж амжаагүй бол эндээс бүртгүүлнэ үү.

Бүртгүүлэхээс эхлээд мөнгөн гуйвуулгын процедурыг дуусгах хүртэл 24 цагийн турш онлайнаар хийгддэг.

Мөнгөн гуйвуулгын шимтгэл
* Хамгийн бага мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ 7000 иен байна.
アメリカ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх USD (ACH чиглүүлэлтийн дугаар). Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх USD (SWIFT/BIC код)
JPY 1 ~ 599,999 1,480 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
中国
Илгээх мөнгөн дүн Банкны данс (хувь хүнд зориулсан CNY) 銀聯カード(CNY) Банкны данс (бизнесийн хувьд юань) Цахим хэтэвч(CNY) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 179,999 800 JPY 1,280 JPY 1,980 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 180,000 ~ 300,000 Үнэгүй 1,980 JPY Үнэгүй
JPY 300,001 ~ 599,999 Үгүй Үгүй Үнэгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үгүй Үгүй Үнэгүй Үгүй Үнэгүй
ベトナム
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(VND) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(VND) Гэр хүртэл бэлэн мөнгө хүргэлт хийх(VND) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 400 JPY 400 JPY 780 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 100,000 700 JPY 700 JPY 1,380 JPY
JPY 100,001 ~ 300,000 950 JPY 950 JPY 2,280 JPY
JPY 300,001 ~ 599,999 1,500 JPY 1,500 JPY 2,780 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
香港
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(HKD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
フィリピン
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PHP) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PHP) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(PHP) Гэр хүртэл бэлэн мөнгө хүргэлт хийх(PHP) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 10,000 450 JPY 450 JPY 450 JPY 450 JPY 1,980 JPY
JPY 10,001 ~ 30,000 700 JPY 700 JPY 700 JPY 700 JPY
JPY 30,001 ~ 50,000 900 JPY 900 JPY 900 JPY 900 JPY
JPY 50,001 ~ 300,000 1,000 JPY 1,000 JPY 1,000 JPY 1,000 JPY
JPY 300,001 ~ 599,999 1,450 JPY 1,450 JPY Үгүй 1,450 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үгүй Үгүй Үнэгүй
タイ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(THB) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 599,999 1,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
イギリス
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(GBP) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
ネパール
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NPR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(NPR)
JPY 1 ~ 30,000 500 JPY 500 JPY
JPY 30,001 ~ 150,000 900 JPY 900 JPY
JPY 150,001 ~ 599,999 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
カナダ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CAD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
メキシコ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MXN) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MXN) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 250,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 250,001 ~ 449,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 450,000 ~ 599,999 Үнэгүй Үнэгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
ブラジル
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(BRL) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 599,999 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
ペルー
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PEN) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PEN) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 250,000 1,250 JPY 1,250 JPY
JPY 250,001 ~ 599,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
アルゼンチン
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(ARS) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(ARS) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 100,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 100,001 ~ 599,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
チリ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CLP) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(CLP) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 100,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 100,001 ~ 450,000 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 450,001 ~ 599,999 Үгүй 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үгүй Үнэгүй Үнэгүй
コロンビア
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(COP) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(COP) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 3,000 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 250,000 1,400 JPY 1,400 JPY
JPY 250,001 ~ 599,999 1,600 JPY 1,600 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
ユーロ圏
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(EUR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 800 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
スイス
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(CHF)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
デンマーク
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(DKK)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
ノルウェー
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NOK)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
スウェーデン
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(SEK)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
シンガポール
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(SGD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
マレーシア
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MYR)
JPY 1 ~ Limit (10,000MYR相当の円) 1,980 JPY
韓国
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(KRW) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 100,000 1,300 JPY 1,980 JPY
JPY 100,001 ~ 599,999 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
インド
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(INR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(INR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 680 JPY 680 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 599,999 1,350 JPY 1,350 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үгүй Үнэгүй
インドネシア
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(IDR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(IDR) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(IDR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 20,000 480 JPY 480 JPY 380 JPY 1,980 JPY
JPY 20,001 ~ 60,000 780 JPY 780 JPY Үгүй
JPY 60,001 ~ 300,000 1,180 JPY 1,180 JPY Үгүй
JPY 300,001 ~ 599,999 1,480 JPY 1,480 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үгүй Үгүй Үнэгүй
パキスタン
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(PKR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(PKR) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(PKR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 800 JPY 800 JPY 800 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 500,000 950 JPY 950 JPY Үгүй
JPY 500,001 ~ 599,999 1,400 JPY 1,400 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үгүй Үнэгүй
バングラデシュ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(BDT) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(BDT) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(BDT) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 10,000 480 JPY 480 JPY 280 JPY 1,980 JPY
JPY 10,001 ~ 50,000 480 JPY 480 JPY 480 JPY
JPY 50,001 ~ 100,000 480 JPY 480 JPY 780 JPY
JPY 100,001 ~ 150,000 480 JPY 480 JPY 980 JPY
JPY 150,001 ~ 599,999 980 JPY 980 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй Үгүй Үнэгүй
スリランカ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(LKR) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(LKR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 30,000 750 JPY 750 JPY 1,980 JPY
JPY 30,001 ~ 350,000 1,150 JPY 1,150 JPY
JPY 350,001 ~ 599,999 1,350 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үгүй Үгүй Үнэгүй
ミャンマー
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MMK) Бэлэн мөнгө хүлээн авах(MMK) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(MMK) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 50,000 580 JPY 580 JPY 780 JPY 1,980 JPY
JPY 50,001 ~ 599,999 1,480 JPY 1,480 JPY Үгүй
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үгүй Үгүй Үнэгүй
カンボジア
Илгээх мөнгөн дүн ACLEDAДанснаасаа мөнгө шилжүүлэх(KHR/USD) E-wallet-оос мөнгө шилжүүлэх(USD) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 10,000 450 JPY 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 10,001 ~ 100,000 800 JPY
JPY 100,001 ~ 599,999 1,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үгүй Үгүй Үнэгүй
モンゴル
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(MNT) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 50,000 780 JPY 1,980 JPY
JPY 50,001 ~ 200,000 980 JPY
JPY 200,001 ~ 599,999 1,380 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
オーストラリア
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(AUD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
ニュージーランド
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(NZD)※ Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
トルコ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(TRY) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 15,000 500 JPY 1,980 JPY
JPY 15,001 ~ 100,000 1,200 JPY
JPY 100,001 ~ 250,000 1,800 JPY
JPY 250,001 ~ 599,999 2,400 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй
南アフリカ
Илгээх мөнгөн дүн Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(ZAR) Данснаасаа мөнгө шилжүүлэх(USD)※
JPY 1 ~ 599,999 1,980 JPY 1,980 JPY
JPY 600,000 ~ 1,000,000 Үнэгүй Үнэгүй

Хэрэв та апп ашиглан гадаад руу мөнгөн гуйвуулга хийхийг хүсвэл
PayForex

PayForex програм нь олон улсын мөнгө шилжүүлэх найдвартай програм юм.
Та нэг товшилтоор мөнгөн гуйвуулга, хадгаламж, бэлэн мөнгө авах боломжтой.

Эндээс татаж авна уу
Одоо татаж аваарай >>>